Les empreses amb un elevat nombre d'equips informàtics disposen d'un departament d'informàtica, també anomenat departament de sistemes informàtics (Sistemes). A la majoria de les PIMES això no és possible, sinó que algú assumeix responsabilitats en la presa de decisions referents al sistema informàtic, confiant part del treball que realitzaria aquest departament a les empreses proveïdores de maquinari i programari. D'aquesta manera passa que hi ha tasques que no es realitzen i no hi ha una idea clara de l'estat en què es troba el sistema informàtic, així és molt difícil prendre decisions de previsió. Habitualment s'actua quan alguna cosa ja no funciona, situació perfectament evitable.
El principal objectiu de l'outsourcing per a una empresa és el d'obtenir major competitivitat, ja que permet concentrar esforços en les activitats pròpies de l'empresa. En el cas de l'outsourcing que ofereix Treemes, l'empresa pot comptar amb el suport d'un departament d'informàtica sense assumir els costos de crear-lo i mantenir-lo. Periòdicament es va ajustant la quota de dedicació i la definició de tasques en funció de les necessitats.

Outsourcing del departament d'informàtica


Dins de l'organització de l'empresa el departament d'informàtica dóna suport als usuaris de les estacions de treball i col.labora amb els responsables assignats per l'empresa en la presa de decisions.

 

© 2009-2013 - Treemes

Sant Cugat del Vallès