La gestió de la informàtica i les tecnologies de la informació està cada vegada més lligada al projecte i als objectius d'una empresa. Abans d'una decisió d'ampliació o canvi és molt important analitzar les necessitats tecnològiques. A més, una bona anàlisi del sistema informàtic, tant a nivell de maquinari com de programari, és essencial per impulsar les possibilitats de negoci.
Els serveis de consultoria informàtica que Treemes ofereix a les empreses inclouen:

Outsourcing del
departament d'informàtica

© 2009-2013 - Treemes

Sant Cugat del Vallès